Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i NeurologiiUwaga:

Bezpłatne porady lekarskie w Poradni Zaburzeń Snu udzielane są dla osób ubezpieczonych w NFZ po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu z numerem PESEL. Skierowanie nie jest wymagane do Dr Jernajczyka, Dr Wichniaka, Dr Jarkiewicza. Do Dr Wierzbickiej konieczne jest skierowanie do Poradni Neurologicznej.

Poradnia Zaburzeń Snu

Poradnia Zaburzeń Snu mieści się przy Poradni Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9 (zobacz na mapie)

W Poradni przyjmowani są pacjenci z:

UWAGA: DO CZASU ODWOŁANIA STANU EPIDEMII WIZYTY LEKARSKIE W PORADNI LECZENIA ZABURZEŃ SNU ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO PO ICH WCZEŚNIEJSZYM POTWIERDZENIU TELEFONICZNYM - NALEŻY W TYM CELU SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SWOIM LEKARZEM. WSTRZYMANE SĄ ZAPISY NOWYCH PACJENTÓW

Zapisy na poradę lekarza psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzone są w dni robocze pod numerem telefonu 22 4582-611, zapisy na poradę przez wybranego lekarza Ośrodka Medycyny Snu prowadzone są bezpośrednio do tego lekarza w zależności od jego dostępności po uwzględnieniu obowiązków na terenie szpitala, w grudniu na I kwartał kolejnego roku, w marcu na II kwartał roku, w czerwcu na III krwartał roku i we wrześniu na IV kwartał roku.

 • Pacjentów z zaburzeniami snu w przebiegu chorób psychicznych (np. depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień) prosimy o udanie się po pomoc do lekarza psychiatry w rejonowej Poradni Zdrowia Psychicznego ( skierowanie nie jest wymagane).

 • Pacjenci z podejrzeniem narkolepsji i nadmierną sennościa w ciągu dnia proszeni są o kontakt z:

  Dr Aleksandrą Wierzbicką (wierzbic@ipin.edu.pl) w dni robocze w godz. 9:00-11:00, tel. 22/4582-634 WYMAGANE JEST SKIEROWANIE DO PORADNI NEUROLOGICZNEJ, BRAK WOLNYCH MIEJSC DO KOŃCA CZERWCA 2020 r.

 • Pacjenci z bezsennością, nadmierną sennością w ciągu dnia, zaburzeniami rytmu okołodobowego, zaburzeniami ruchowymi podczas snu/ podejrzeniem parasomnii proszeni są o kontakt z:

  Dr Adamem Wichniakiem (wichniak@ipin.edu.pl) w dni robocze w godz. 7:00-12:00, tel. 22/4582-713 BRAK WOLNYCH MIEJSC DO KOŃCA CZERWCA 2020 r..

  Dr Wojciechem Jernajczykiem (jernajcz@ipin.edu.pl) w dni robocze w godz. 7:00-12:00, tel. 22/4582-713 BRAK WOLNYCH MIEJSC DO KOŃCA CZERWCA 2020 r.

  Dr Wacławem Dyrdą w dni robocze w godz. 7:00-12:00, tel. 22/4582-713 RAK WOLNYCH MIEJSC DO KOŃCA CZERWCA 2020 r.

  Dr Michałem Jarkiewiczem w dni robocze w godz. 7:00-12:00, tel. 22/4582-713 BRAK WOLNYCH MIEJSC DO KOŃCA CZERWCA 2020 r.

 • Pacjenci z bezsennością, chcący skorzystać z leczenia psychologicznego/psychoterapii bezsenności proszeni są o kontakt z:

  mgr Joanną Salbert (jsalbert@ipin.edu.pl) - WYMAGANE JEST SKIEROWANIE DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DO PSYCHOLOGA

 • Pacjenci z zaburzeniami oddychania podczas snu/ chrapaniem powinni zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego z prośbą o skierowanie do lekarza pulmonologa lub laryngologa zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń oddychania podczas snu.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel