Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Badania aktygraficzne

Wykonywane są w celu obiektywizacji zaburzeń snu zgłaszanych przez pacjentów np. bezsenności, diagnozowania zaburzeń rytmiki okołodobowej oraz zespołu niespokojnych nóg.

Badania wykonywane są przy pomocy niewielkich urządzeń, wielkości zegarka, nazywanych aktygrafami, które w zależności od wskazania umieszcza się na nadgarstku ręki lub stopie badanej osoby. Aktygraf mierzy i zapisuje w pamięci nasilenie aktywności ruchowej pacjenta. Po przesłaniu danych do komputera możliwe jest precyzyjne opisanie rytmu aktywności i spoczynku.

Na podstawie zapisu aktygraficznego można ocenić następujące parametry: średni poziom aktywności w dzień i w godzinach nocnych, szacunkowy średni czas snu, szacunkową ciągłość snu, liczbę przebudzeń w czasie snu, liczbę drzemek w czasie dnia, ilość czasu spędzonego aktywnie w czasie dnia, ilość czasu spędzonego nieaktywnie w czasie dnia.

Przykładowe zapisy aktygraficzne

Bezsenność - zapis przedstawia wzmożona aktywność ruchową pacjenta w godzinach nocnych powodowaną brakiem snu (kręceniem się w łóżku).

Zespół opóźnionej fazy snu - zapis przedstawia przesunięcie okresu snu z godzin nocnych na godzinny poranne i przedpołudniowe.

Zespół niespokojnych nóg - w trakcie nocy, tylko z krótka przerwą pomiędzy godziną 1:50 i 2:20, rejestruje się wzmożoną aktywność ruchową związaną z okresami czuwania (silnie wysycony czarny kolor) i okresowe ruchy kończyn w czasie snu.

Ośrodek dysponuje aktygrafami firmy Cambridge Neurotechnology oraz IM Systems, które umożliwiają wykonanie wyżej opisanych badań.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel