Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Porównanie zgodności oceny zdarzeń oddechowych w czasie snu pomiędzy apartem Watch-PAT i pełnym badaniem snu (badaniem polisomnograficznym)

2011-05-17

W lipcowym numerze czasopisma Acta Otolaryngologia z 2010 r. ukazał się artykuł Dr Choi i wsp. (Acta Otolaryngol. 2010;130(7):838-43) oceniający dokładność pomiaru zdarzeń oddechowych przy pomocy aparatu Watch-PAT z pełnym badaniem snu (badaniem polisomnograficznym).

Ocenę wykonano u 25 pacjentów kierowanych na badanie z powodu podejrzenia bezdechu sennego.

Porównanie obu badań wykazało bardzo dobrą zgodność wyników aparatu Watch-PAT z polisomnografią. Dla wskaźnika bezdechów i spłyconych oddechów (AHI) współczynnik korelacji wynosił r=0.94, współczynnik zgodności Kendall tau-b = 0.897.

Jest to kolejne badanie potwierdzające przydatność aparatu Watch-PAT w badaniach przesiewowych zaburzeń oddychania w czasie snu.

Badania aparatem Watch-PAT wykonywane są w naszym ośrodku przed Dr Adama Wichniaka tel. 600107410 (wichniak@ipin.edu.pl).

Lista poprzednio opublikowanych badań dotyczących aparatu Watch-PAT z recenzowanych naukowych czasopism medycznych.

1. Autonomic Arousal Index (AAI): An Automated Detection based on Peripheral Arterial Tonometry. Pillar G, Bar A, Shlitner A, Schnall RP, Sheffy J, Lavie P. SLEEP 2002; 25(5):543-549.

2. Pillar G, Bar A, Bettito M, Schnall R, Dvir I, Sheffy J, Lavie P. An automatic ambulatory device for detection of AASM defined arousals from sleep: the WP100. Sleep Medicine 2003; 4(3):207-212.

3. Evaluation of a Portable Device Based on Peripheral Arterial Tone for Unattended Home Sleep Studies. Bar A, Pillar G, Dvir I, Sheffy J, Schnall RP, Lavie P. Chest2003; 123(3): 695-703.

4. Validation a Portable Monitoring Device for Sleep Apnea Diagnosis in a Population Based Cohort Using Synchronized Home Polysomnography. Zou D, Grote L, Peker Y, Lindblad U, Hedenr J. SLEEP 2006; 29(3):367-374.

5. Assessment of a Wrist-worn Device in the Detection of Obstructive Sleep Apnea. Ayas N. TA, Pittman S, MacDonald M, White D.Sleep Medicine 2003; 4(5):435-442.

6. Using a Wrist-Worn Device Based on Peripheral Arterial Tonometry to Diagnose Obstructive Sleep Apnea: In-Laboratory and Ambulatory Validation. Pittman SD, Ayas NT, MacDonald MM, Malhotra A, Fogel RB, White D. SLEEP 2004; 27(5):923-933.

7. A comparison of polysomnography and the WatchPAT in the diagnosis of obstructive sleep apnea. Kenny P. Pang, Christine G. Gourin and David J. Terris. Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2007) 137, 665-668.

8. A Novel adaptive wrist actigraphy algorithm for Sleep-Wake assessment in sleep apnea patients. Hedner J, Pillar G, Pittman DS, Zou D, Grote L, White D. SLEEP 2004; 27(8):1560-1566.

9. Detecting REM sleep from the finger: automatic REM sleep algorithm based on Peripheral Arterial Tone (PAT) and actigraphy. Herscovici S, Peer A, Papyan S, Lavie p. Physiological Measurement 2007; 28(2): 129-140.

10. Bresler M, Sheffy K, Pillar G, Preiszler M, Herscovici S, Differentiating between light and deep sleep stages using an Ambulatory Device Based on Peripheral Arterial Tonometry. Physiol Meas. 2008; 29(5): 571-584.

11. Pittman SD et al., Follow-up assessment of CPAP efficacy in patients with obstructive sleep apnea using an ambulatory device based on peripheral arterial tonometry. Sleep Breath (2006) 10: 123–131.

12. Townsend D, Sharma A, Brauer E, Scattarelli D, et al. Assessing Efficacy, Outcomes, and Cost Savings for Patients with Obstructive Sleep Apnea Using Two Diagnostic and Treatment Strategies. Sleep Diagnosis and Therapy 2007; 1(7): 1-8.

13. Berry RB, Hill G, Thompson L, McLaurin V, Randall M. Portable Monitoring and Auto-Titration versus Polysomnography for the Diagnosis and Treatment of Sleep Apnea. Sleep 2008; 31:1423-1431.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel